Motioner till årsmötet 2017 skickas in senast 6 mars

Ni som vill skicka in motioner till årsmötet, ska ha skickat in dem till styrelsen på styrelsen@bergbyskola.se senast tio (10) dagar före föreningsstämman – dvs senast 6 mars 2017.