102. Lärararna Nils Börjemalm och Erik Österman

102. Lärararna Nils Börjemalm och Erik Österman. Ur familjen Börjemalms arkiv.

102. Lärararna Nils Börjemalm och Erik Österman

Tidningsurklipp ur Östhammars Tidning 13/6 1966.
Vid Centralskolan i Häverö avtackades lärarna Nils Börjemalm och Erik Österman (Hallstavik), vid pensionsavgången juni 1966.

Senast uppdaterad: 2004-06-02

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.