Hyr bygdegården

Du kan hyra Bergby Skolas bygdegård. På nedervåningen finns det två salar och ett fullt utrustat kök som du kan hyra när du vill ha fest, kurs eller möte. Vi har plats och utrustning för 80 personer. I källaren finns dusch och bastu. Vi har trådlös Wifi med internetuppkoppling i hela huset.

Du bekräftar din bokning genom att betala in hyran i förskott till Bergby Skolas bygdegårdsförenings pg konto 536542-4. Skriv namn och datum för mötet. I övrigt gäller Bergby Skolas Bygdegårdsförenings villkor och regler vid hyra av lokal.

 • Hyr för möten (en förmiddag, eftermiddag eller kväll)
 • Hyr nedervåningen för fest (24 tim – från 12 till 12)

Fortsätt läsa ⇒
priser, lokaler etc

Betala medlemsavgift för 2019

Nu är det dags att betala medlemsavgiften till Bergby Skolas bygdegårdsförening för innevarande kalenderår.

Medlemstyper och avgifter

 • Ordinarie medlemskap för en person – 100 kr
 • Familjemedlemskap – 200 kr
 • Pensionär – 75 k

Avgiften betalas in till vårt pg nr 536542-4. Kom ihåg att ange namn (allas om du betalar för familj) på din inbetalning!

Har din adress ändrats så var snäll och uppge den nya, gärna via e-post till info@bergbyskola.se.

Kallelse till årsmöte 21 mars 2019

Härmed kallas Bergby Skolas Bygdegårdsförenings medlemmar till ordinarie årsstämma torsdagen 21 mars kl 19:00 i Bergby Skolas Bygdegård. Årsmöteshandlingar finns länkade i nedan text.

Kallelse föreningsstämma 2019.pdf

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesfunktionärer
  – ordförande för mötet
  – sekreterare för mötet
  – två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Godkännande av kallelsen
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar för det gångna året
  Se verksamhetsberattelse2018 och BR.o.RR.Bergbyskola2018
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 9. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 10. Bestämmande av ersättning för styrelsens ledamöter och suppleanter
 11. Val av ordförande för föreningen för ett (1) år
  – I tur att avgå: Pär Jansson
 12. Val av tre (3) styrelseledamöter för två (2) år
  – Valdes på två (2) år föregående årsmöte: Monica Fröling och Christina Söderstrand
  – I tur att avgå: Henrik Eriksson, Bo Petersson och Thomas Fagrell
 13. Val av styrelsesuppleant för ett (1) år
  – I tur att avgå: Pia Grotrian
 14. Val av revisorer samt suppleanter
  – I tur att avgå: Roine Sundberg och Gunnar Skoglund. Ingen suppleant vald.
 15. Val av ombud och suppleanter till Bygdegårdsdistriktets stämma.
 16. Styrelsens redovisning av budget och verksamhetsplan för 2019.
 17. Beslut om belopp och regler för 2020 års medlemsavgifter.
 18. Beslut om framställningar och förslag från styrelsen och medlemmar som inkommit till styrelsen (info@bergbyskola.se) senast tio (10) dagar före föreningsstämman – dvs senast 11 mars 2019
  Proposition från styrelsen om revidering av stadgarna.
  Se bilaga: proposition.revidering.stadgar.pdf 
 19. Val av valberedning inför årsmötet 2020
  – I tur att avgå: Crister Pettersson (sammankallande) och Lena Eriksson
 20. Övriga informationsärenden
 21. Avslutning

Kom och bada bastu

Bada bastu på fredagar – 30 kr/person
Herrar 16:00 – 18:30
Damer 19:00 – 21:00

Varje fredag mellan kl. 16 och 21 så är ni välkomna att komma och bada bastu i bygdegårdens källare (ingen hiss tyvärr och en ganska brant trapp) i vår fina bastuavdelning.

stickbild

Välkommen på Stickcafé

Välkomna alla handarbetsintresserade till Stickcafé i Bergby Skolas bygdegård. Vi börjar söndagen 20 januari 2019 kl 14:00-16:15 och fortsätter sedan var tredje söndag (10/2, 3/3, 24/3, 14/4, 5/5, 26/5). Vi träffas för att handarbeta tillsammans och fikar också. 
Kostnad 20 kr / person och gång.

Vid frågor ring Evy Karlsson, 0175-313 78, 070-626 72 17.

Släktforska med oss

Det finns platser i studiecirkeln Släktforskning till våren 2019 i Bergby Skolas bygdegård. 

Vi träffas 09:30-15:30 under fem lördagar under VT 2019: 12/1, 16/2, 16/3, 6/4 och 18/5. Studiecirkeln kostar 700:-/termin. Du tar med dig din egen dator, internet med wifi finns i bygdegården. Vi har tillgång till flera söktjänster bl.a. Riksarkivets där det finns kyrkböcker så man kan forska själv utan kostnad mellan träffarna.

För anmälan och frågor, ring Evy Karlsson, 0175-313 78, 070-626 72 17.